Ajankohtaista

FI SV

ISF- ja AMIF-rahastojen haku alkaa 5.9.

5.9.2016 8.50 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) sekä turvapaikka, - maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku alkaa 5.9. ja jatkuu 30.9. asti.

AMIF-rahastosta voi syyskuun haussa hakea tukea erityisesti kotouttamista koskeviin toimiin kuten oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kuntiin sijoittamista tukeviin ja edistäviin hankkeisiin. Rahaston kansallisen ohjelman perusrahoitusta on jäljellä yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, josta kotoutumisen tukemiseen suunnataan noin 5 miljoonaa euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeviin rahoitusvälineisiin. ISF-rahaston kansallisessa ohjelmassa on varoja jäljellä noin 24 miljoonaa euroa.

Rahastoista voidaan myöntää tukea julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Sisäisen turvallisuuden rahaston toimialasta johtuen sen tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset tuensaajat on määritelty tarkemmin rahaston kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa sekä hakijan oppaassa.

www.intermin.fi/eusa

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kristiina Mauriala (AMIF), 0295 488 275, [email protected]
ylitarkastaja Iikka Saunamäki (AMIF), 0295 488 267
ylitarkastaja Ville Similä (ISF), 0295 488 279