Ajankohtaista

ISF-haku aukeaa 2.10.

28.9.2018 16.15
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku järjestetään 2.10.-26.10.2018. Avattavassa haussa on hankkeille jaettavissa yhteensä 15 468 671,71 euroa.

Haussa rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin, jotka toteuttavat seuraavia rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja kansallisia tavoitteita.

Erityistavoite 1 - Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

 • Kansallinen tavoite 1.1: Kansalliset valmiudet
 • Kansallinen tavoite 1.2: Unionin säännöstö

Erityistavoite 2 - Rajavalvonta

 • Kansallinen tavoite 2.1: Eurosur ja rajavalvonta
 • Kansallinen tavoite 2.2: Tiedonvaihto
 • Kansallinen tavoite 2.3: Unionin yhteiset vaatimukset
 • Kansallinen tavoite 2.6: Kansalliset valmiudet

Erityistavoite 3 - Operatiivinen tuki

 • Kansallinen tavoite 3.2: Rajat

Erityistavoite 5 - Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen

 • Kansallinen tavoite 5.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta
 • Kansallinen tavoite 5.2: Tietojen vaihto
 • Kansallinen tavoite 5.3: Koulutus
 • Kansallinen tavoite 5.4: Rikosten uhrien tuki

Erityistavoite 6 - Riskit ja kriisit

 • Kansallinen tavoite 6.4: Uhrien tukeminen
 • Kansallinen tavoite 6.5: Infrastruktuuri
 • Kansallinen tavoite 6.6: Ennakkovaroitus ja kriisitilannevalmius
 • Kansallinen tavoite 6.7: Uhkien ja riskien arviointi

Kansallisten tavoitteiden tarkempi erittely ja haettavan tuen määrät tavoitteittain ilmoitetaan hakuilmoituksessa haun alkaessa.

Kansalliset tavoitteet 1.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 5.5, 6.1, 6.2 ja 6.3 eivät ole mukana haussa, koska niihin varattu rahoitus on jo jaettu aikaisemmissa hauissa tuetuille hankkeille.