Ajankohtaista

Hedelmällistä keskustelua ISF-rahaston epävirallisessa tapaamisessa Prahassa

29.5.2019 14.01
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) kokosi yhteen 15 maan ryhmän Suomi mukaan lukien keväiseen Prahaan 16.-17.5.2019. Pari kertaa vuodessa järjestettävät epäviralliset tapaamiset tarjoavat tilaisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia rahaston toimeenpanosta eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Kokouksista saa usein uusia oivalluksia ja hyödyllisiä vinkkejä sisäasioiden rahastojen vastuuviranomaisen toimintaan.

Kaksipäiväisen tapaamisen agendalla oli sekä nykyisen ISF-rahaston toimeenpano, että valmistautuminen tulevaan rahoitusohjelmakauteen. Kokoukseen osallistuivat sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön EUSA-rahastotiimistä Pauliina Eskola, Ville Similä ja Riika Väliahde.

Käydyn keskustelun perusteella voi todeta, että rahaston toimeenpano on edennyt Suomessa hyvin sidonta-asteen ollessa tällä hetkellä 89 %. Kokoukseen osallistuneista maista vain Saksalla on lukumääräisesti enemmän hyväksyttyjä hankkeita kuin Suomella.

Suomi edelläkävijä EUSA-rahastojen viestinnässä

Kaikki maat saivat tilaisuuden kertoa käytännöistään rahaston toimeenpanossa, tarkastuksista, erityisen onnistuneista hankkeista, haasteista ja onnistumisista sekä raportoinnista komissiolle.

Suomen viestintätoimet herättivät kiinnostusta eurooppalaisten kollegoiden keskuudessa. Useissa maissa rahaston näkyvyys rajoittuu lähinnä verkkosivuihin, roll-upeihin ja jakotavaroihin, eikä sosiaalista mediaa hyödynnetä rahaston näkyvyyden edistämisessä. Useat kollegat totesivatkin, että heillä olisi tässä asiassa parannettavaa. Monelle oli hämmästystä herättävä ajatus, että meillä sisäministeriössä viestintä kuuluu jokaisen virkamiehen työhön ja virkamiehiä rohkaistaan asiantuntijaviestintään sosiaalisessa mediassa.

Mielenkiintoisia hanke-esimerkkejä

Tapaamisissa esitellään yleensä myös erityisen onnistuneita ja kiinnostavia hankkeita. Mieleen jäi esimerkiksi Hollannin laajalle yleisölle suunnattu kyberturvallisuuskampanja. Koirien ystäviä puolestaan ilahdutti Tšekissä toteutettu hanke, jossa kehitettiin palvelukoirien koulutusta käteisen rahan, huumeiden ja tupakkatuotteiden tunnistamisessa.

IT-hankkeet yhden ohjelman alla

Kiinnostava oli myös Tšekin sisäministeriön vetämä eu-INIS -kokonaisuus, jonka alle on koottu kaikki tietojärjestelmähankkeet kuten EES, ETIAS, SIS, VIS, PNR ja Eurodac. Tämä mahdollistaa IT-hankkeiden paremman kansallisen koordinaation ja strategisen suunnittelun, organisaatiorakenteiden ja resurssien ohjauksen, seurannan, riippuvuuksien analysoinnin ja aikataulujen paremman suunnittelun ja yhteensovittamisen huomioiden EU-tason ja kansalliset aikataulut.

Uuden rahoitusohjelmakauden valmistelu kansallisesti oli useimmissa maissa vielä alkutekijöissään, eikä kansallisen ohjelman tai vaikkapa sähköisen järjestelmän suunnittelua ollut vielä konkreettisesti aloitettu. Yleisesti pohdittiin sitä, tuleeko uuden ohjelmakauden aloitus viivästymään. Uuden kauden rahastot jatkavat suurelta osin nykyisen kauden rahastojen sisällön mukaisina, ja tämä on nähty hyvänä jatkumona myös tuensaajien kannalta.

Kirjoittaja: erityisasiantuntija Riika Väliahde