Ajankohtaista

FI SV

Varje vår sammanställs projektresultaten och utbetalningarna

27.3.2019 8.53
Nyhet

På samma sätt som projekten regelbundet rapporterar om sin verksamhet till den ansvariga myndigheten, dvs. inrikesministeriet, rapporterar inrikesministeriet om AMIF:s och ISF:s verksamhet till Europeiska kommissionen. I början av året sänder inrikesministeriet kommissionen två större rapporter: fondernas utgiftsdeklarationer och AMIF:s och ISF:s verksamhetsredogörelser.

I februari-mars rapporterar den ansvariga myndigheten till kommissionen om fondernas verksamhet under det föregående finansåret, dvs. 2018. Rapporteringen gäller perioden 16 oktober 2017 till 15 oktober 2018. I den utgiftsdeklaration som sändes till kommissionen i mitten av februari rapporterades all ekonomisk information om fonderna, såsom de betalningar som gjorts till projekt. I utgiftsdeklarationen rapporteras det även kort om hur varje projekt framskrider och vilka granskningar som gjorts.

- Utgiftsdeklarationerna är som bokslut över finansåret och på så sätt viktiga redskap för uppföljningen av ekonomin, berättar Elina Sillanpää, specialsakkunnig i fråga om fonderna.

Verksamhetsredogörelsen är ett verktyg för strategisk uppföljning av fondernas verksamhet

Just nu pågår arbetet med att sammanställa den andra helheten som ska sändas till kommissionen i början av året, nämligen verksamhetsredogörelsen. Det utarbetas en egen redogörelse för bägge fonderna. Medan den ekonomiska informationen om projekten sammanställs i utgiftsdeklarationen, är det information om projektens verksamhet och hur de framskrider samt vilka resultat som uppnåtts som sammanställs i verksamhetsredogörelsen. Denna information återspeglas på fondernas nationella program. Med andra ord görs det i verksamhetsredogörelsen en bedömning av om man genom de projekt som finansierats och de resultat som uppnåtts genom dem har befrämjat målen för fonden och dess program.

I redogörelsen rapporteras det också om förändringar i verksamhetsmiljön och vilka konsekvenser de eventuellt kan ha för programmets genomförande. I redogörelsen kartläggs det även om arbetet med något av programmets mål ännu inte har framskridit. Den redogörelse som just nu är under arbete ska sändas till kommissionen i slutet av mars. För närvarande ligger redogörelserna för bägge fonderna ute för kommentarer hos övervakningskommittén.

Ytterligare information:

Elina Sillanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266, [email protected]