Ajankohtaista

Varje vår sammanställs projektresultaten och utbetalningarna

27.3.2019 8.53
Nyhet

På samma sätt som projekten regelbundet rapporterar om sin verksamhet till den ansvariga myndigheten, dvs. inrikesministeriet, rapporterar inrikesministeriet om AMIF:s och ISF:s verksamhet till Europeiska kommissionen. I början av året sänder inrikesministeriet kommissionen två större rapporter: fondernas utgiftsdeklarationer och AMIF:s och ISF:s verksamhetsredogörelser.

I februari-mars rapporterar den ansvariga myndigheten till kommissionen om fondernas verksamhet under det föregående finansåret, dvs. 2018. Rapporteringen gäller perioden 16 oktober 2017 till 15 oktober 2018. I den utgiftsdeklaration som sändes till kommissionen i mitten av februari rapporterades all ekonomisk information om fonderna, såsom de betalningar som gjorts till projekt. I utgiftsdeklarationen rapporteras det även kort om hur varje projekt framskrider och vilka granskningar som gjorts.

- Utgiftsdeklarationerna är som bokslut över finansåret och på så sätt viktiga redskap för uppföljningen av ekonomin, berättar Elina Sillanpää, specialsakkunnig i fråga om fonderna.

Verksamhetsredogörelsen är ett verktyg för strategisk uppföljning av fondernas verksamhet

Just nu pågår arbetet med att sammanställa den andra helheten som ska sändas till kommissionen i början av året, nämligen verksamhetsredogörelsen. Det utarbetas en egen redogörelse för bägge fonderna. Medan den ekonomiska informationen om projekten sammanställs i utgiftsdeklarationen, är det information om projektens verksamhet och hur de framskrider samt vilka resultat som uppnåtts som sammanställs i verksamhetsredogörelsen. Denna information återspeglas på fondernas nationella program. Med andra ord görs det i verksamhetsredogörelsen en bedömning av om man genom de projekt som finansierats och de resultat som uppnåtts genom dem har befrämjat målen för fonden och dess program.

I redogörelsen rapporteras det också om förändringar i verksamhetsmiljön och vilka konsekvenser de eventuellt kan ha för programmets genomförande. I redogörelsen kartläggs det även om arbetet med något av programmets mål ännu inte har framskridit. Den redogörelse som just nu är under arbete ska sändas till kommissionen i slutet av mars. För närvarande ligger redogörelserna för bägge fonderna ute för kommentarer hos övervakningskommittén.

Ytterligare information:

Elina Sillanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266, [email protected]