Ajankohtaista

Hankkeiden tulokset ja maksatukset kootaan keväisin yhteen

27.3.2019 8.53
Uutinen

Samalla tavalla, kun hankkeet raportoivat säännöllisin väliajoin toiminnastaan vastuuviranomaiselle eli sisäministeriölle, raportoi sisäministeriö AMIF- ja ISF-rahaston toiminnasta Euroopan komissiolle. Sisäministeriö lähettää aina alkuvuodesta komissiolle kaksi suurempaa raporttia, rahastojen menoilmoitukset ja AMIF- ja ISF-rahastojen toimeenpanokertomukset.

Helmi-maaliskuussa vastuuviranomainen raportoi komissiolle edellisen varainhoitovuoden eli vuoden 2018 rahastojen toiminnasta. Raportointi koskee aikaväliä 16.10.2017 - 15.10.2018. Helmikuun puolessa välissä komissiolle lähetetyssä menoilmoituksessa raportoitiin kaikki rahastoja koskevat taloustiedot, kuten hankkeille suoritetut maksut. Lisäksi menoilmoituksessa raportoidaan lyhyesti kunkin hankkeen etenemisestä ja tehdyistä tarkastuksista.

- Menoilmoitukset ovat ikään kuin tilinpäätöksiä varainhoitovuodesta ja siten tärkeitä välineitä talouden seurantaan, kertoo rahastojen erityisasiantuntija Elina Sillanpää.

Toimeenpanokertomus on työkalu rahastojen toiminnan strategiseen seurantaan

Parhaillaan työn alla on toisen komissiolle alkuvuodesta lähetettävän kokonaisuuden eli täytäntöönpanokertomuksen laatiminen. Molemmista rahastoista tehdään omat kertomuksensa. Kun menoilmoitus kokoaa yhteen hankkeiden taloustietoja, täytäntöönpanokertomus taas kokoaa yhteen tietoa hankkeiden toiminnasta ja etenemistä sekä saavutetuista tuloksia. Tätä tietoa peilataan rahastojen kansallisiin ohjelmiin. Toisin sanoen, toimeenpanokertomuksessa arvioidaan, onko rahoitetuilla hankkeilla ja niissä saavutetuilla tuloksilla edistetty rahaston ja sen ohjelman tavoitteita.

Lisäksi kertomuksessa raportoidaan toimintaympäristön muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista ohjelman täytäntöönpanoon. Kertomuksessa myös kartoitetaan, onko jotakin ohjelman tavoitteista vielä jäänyt edistämättä. Nyt työn alla oleva kertomus lähetetään komissiolle maaliskuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä kertomukset ovat kunkin rahaston seurantakomitealla kommenttikierroksella.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]