Ajankohtaista

Hankehallinnointi sujuvammaksi uusilla toiminnoilla

28.1.2019 15.55
Uutinen

EUSA-järjestelmän päivitys toi mukanaan uusia toimintoja hankehallinnoinnin helpottamiseksi. Hankkeet voivat jatkossa muun muassa hakea muutosta tukipäätökseen ja päivittää yhteystietojaan järjestelmän uudella viesti-toiminnolla*.

Jos hanke törmää perusteltuun tarpeeseen muuttaa hankesuunnitelmaa tai talousarviota, laitetaan muutosasia jatkossa vireille EUSA-järjestelmässä. Muutoksesta voi edelleen keskustella vastuuviranomaisen kanssa puhelimitse tai sähköpostitse, mutta muutoshakemus lähetetään järjestelmän uudella viesti-toiminnolla. Hyväksytyt muutokset tehdään hakemukseen vanhaan tapaan EUSA-järjestelmässä Täydennykseen-linkin kautta.

Viesti-toiminnolla voi lisäksi päivittää yhteystietoja, hakea oikaisua tukipäätökseen tai maksatuspäätökseen ja ilmoittaa liikaa maksetusta tuesta. Viesti-toiminnon lisäksi päivityksen myötä maksatushakemukseen ja hankehakemukseen lisättiin uusia kenttiä.

Selkeämpiä muutoshakemuksia mallilomakkeen avulla

Ennen kuin tukipäätöksen muutostarvetta lähdetään esittämään vastuuviranomaiselle, tulee tuensaajan tutustua muutoksenhaun reunaehtoihin, jotka löytyvät hallinnointioppaasta. Olennaista on pohtia sitä, onko muutos välttämätön. Muutoksia tehdään ainoastaan perustelluista syistä ja lähtökohtana on, että hanke toteutetaan alkuperäisen tukipäätöksen mukaisena.

Jos tukipäätöksen muutostarve todetaan perustelluksi, on kaikkien edun mukaista, että muutos saadaan tehtyä sujuvasti. Muutoshakemuksen käsittelyä hidastaa kuvailevat, pitkät ja epäselvät muutosesitykset. Siksi on suositeltavaa käyttää uutta muutoshakemuksen mallia muutosesityksen pohjana ja täyttää siihen ainoastaan tiedot, joita lomakkeessa kysytään. Vastuuviranomainen pyytää täydentäviä tietoja tarpeen mukaan.

Mallilomake muutoshakemuksen laatimiseksi löytyy eusa-rahasto.fi -sivuston etusivulta sekä hallinnointioppaan liitteestä.

Järjestelmäpäivityksen muutokset on koottu alta löytyvään PowerPoint -esitykseen.

EUSA-järjestelmän uudet ominaisuudet

Muutoshakemuksen malli

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]

*EDIT:

Uudessa EUSA-järjestelmän versiossa huomattiin asennuksessa virhe viesti-toiminnossa. Korjaus viesti-toimintoon tehdään keskiviikkona 30.1. Korjaus ei aiheuta katkoa järjestelmässä. Torstaina 31.1. viesti-toiminto pitäisi olla normaalisti käytettävissä.

Operatiivisen tuen (ISF-B) välimaksatushakemuksen uusissa kirjanpidon tositenumerokentissä havaittiin myös virhe. Kaikille operatiivisen tuen hanketoteuttajille lähetään ohjeet erikseen välimaksatushakemuksen laatimiseksi.

Muuten EUSA-järjestelmä on normaalisti käytettävissä.