Ajankohtaista

Hanke käynnistyi koskien EUSA-rahastojen kansallisen lainsäädännön mahdollisia muutoksia

22.5.2017 16.51
Uutinen

Sisäministeriö asetti 27.4.2017 hankkeen, jonka toteuttavan työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sisäasioiden EU-rahastojen kansallisen lainsäädännön mahdollisista muutoksista.

Hankkeen tarkoitus on joustavoittaa muutoksien tekemistä EUSA-rahastojen kansalliseen ohjelmaan ja toimeenpano-ohjelmaan ja tarkastella yksinkertaistettujen kustannusmallien käytön laajentamista. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan yksittäisten lakipykälien toimivuutta EUSA-rahastoista rahoitusta saaneilta hanketoteuttajilta saadun palautteen perusteella, myös vastuuviranomaisen toiminnan selkeyttämiseksi. Työryhmän toimikausi on 27.4-31.10.2017.

EUSA-rahastoja ohjelmakaudella 2014–2020 ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF). Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) tuli voimaan 1.1.2015 ja asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015) 7.4.2015. Rahastojen ensimmäinen haku järjestettiin kesällä 2015, minkä jälkeen on järjestetty useita hakuja ja yhteensä 115 hanketta on rahoitettu rahastojen kautta vuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä. Rahastojen täytäntöönpano on puolessa välissä ohjelmakautta ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä rahastoja koskevan lainsäädännön välitarkastelu.

Lisätietoja hankkeesta

Lue lisää EUSA-rahastojen kansallisesta lainsäädännöstä

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, [email protected],  p. 0295 488 250

vastuuvalmistelija, erityisasiantuntija Heidi Sulander, [email protected],  p. 0295 488 329

vastuuvalmistelija, ylitarkastaja Elina Sillanpää, [email protected],  p. 0295 488 266