Ajankohtaista

Rajavalvonnan kehittämiseen 4,9 milj. euroa

16.3.2018 9.39
Tiedote

Euroopan komissio myönsi Suomelle sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseen ohjelmaan 4,9 milj. euroa lisärahoitusta rahoituskauden välitarkastelun yhteydessä. Lisärahoitus kohdennetaan muun muassa rajavalvonnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja automaattisten rajatarkastusporttien uudistamiseen. Kansallista ohjelmaa muutetaan lisärahoituksen kohdentamiseksi näihin kansallisen ohjelman tavoitteisiin.

Lisärahoitus, 4,9 milj. euroa, myönnettiin rahaston ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B). Sisäisen turvallisuuden rahaston EU-rahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 nousee lisärahoituksen myötä noin 68 milj. euroon.

Lisärahoituksesta noin 2,4 miljoonaa euroa kohdennetaan rajavalvonnan kehittämiseen. Rahoituksella hankitaan mm. partioajoneuvoja ja suojavälineitä rajanylityspaikkojen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä liikuteltavaa valvontavälineistöä. Lisäksi rahoituksella pilotoidaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöä rajavalvonnassa ja tuetaan rajayhdyshenkilöjärjestelmän ylläpitoa.

Lisärahoituksesta noin 2,5 miljoonaa euroa kohdennetaan tietojärjestelmien, kuten rajanylitystietojärjestelmän, EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmän sekä automaattisen ajoneuvojen rekisterinumeroiden tunnistamisjärjestelmän, kehittämiseen ja automaattisten rajatarkastusporttien uudistamiseen. Tarkoituksena on myös kehittää järjestelmien tietokantoja, parantaa järjestelmien yhteiskäyttöisyyttä ja kehittää kansallisia järjestelmiä esimerkiksi kansalliseen rajanylitystietojärjestelmä-ratkaisuun liittyen.

Rahaston toimeenpano-ohjelmaa tarkennetaan vastaavasti, jotta se vastaa muutettua kansallista ohjelmaa. Muutetun ohjelman mukainen rahaston haku on tarkoitus järjestää loppukeväällä 2018.

ISF-rahaston kansalliseen ohjelmaan tehdään myös poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista ja kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen sisäisiä uudelleenkohdennuksia, joilla mahdollistetaan mm. poliisin ensipartioiden varustaminen terrori-iskuihin varautumiseksi.

Hallitus hyväksyi asian istunnossaan 15. maaliskuuta.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected]