Ajankohtaista

EUSA-järjestelmä on päivitetty - muutoksia ja uusia toiminnallisuuksia

20.12.2019 11.40
Uutinen

EUSA-järjestelmän päivitys saatiin kuntoon 19.12.2019. Järjestelmään tuli uusia toiminnallisuuksia ja kirjautumisessa on siirrytty käyttämään Suomi.fi -tunnistautumista ja valtuuksien osalta on siirrytty osaksi käyttämään Suomi.fi -valtuuksia. Tutustu huolella, mitä muita muutoksia järjestelmään tehtiin.

Suomi.fi -palvelun käyttöönotto

EUSA-järjestelmän kirjautumisessa on siirrytty käyttämään Suomi.fi -tunnistautumista ja valtuuksissa osaksi Suomi.fi -valtuuksia. Lue lisää täältä.

Info-ikkuna

Uutta hakemusta laadittaessa järjestelmässä avautuu info-ikkuna, jossa on yleistä infoa hakemiseen ja järjestelmän käyttöön.

Varayhteyshenkilö

Hakemukseen on lisätty mahdollisuus lisätä varayhteyshenkilö. Yhteyshenkilöllä ja varayhteyshenkilöllä on mahdollisuus valita, lähetetäänkö heidän sähköpostiosoitteisiin rahastojen viestinnän infoja, kuten kutsuja tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Tämä lisäys näkyy jatkossa myös tukipäätöksiä muutettaessa.

Muutoksia maksatushakemuksiin liittyen

Maksatushakemusten liitteet eivät ole järjestelmässä teknisesti enää pakollisia pääkirjan ja ALV-ohjauksen osalta. Lisäksi maksatushakemuksien jo lähetetyt liitteet poistetaan automaattisesti lähetyksen jälkeen.

Huomioithan, että maksatushakemuksien yhteydessä on edelleen toimitettava pääkirja(t) ja ALV-ohjaus ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä, mikäli ALV sisällytetään hankkeen kustannukset ja täydennyksissä pyydetyt liitteet.

Operatiivisen tuen välimaksatushakemuslomakkeessa kp-tositenumerot-kentät toimivat ja niihin voidaan syöttää tiedot.

Maksatushakemuksien täydentämisessä ilmennyt virhe kustannusten selitetietojen tyhjentymisestä on korjattu.

Uusi yksinkertaistettu henkilöstökustannusmalli

Uusi malli otetaan käyttöön vuoden 2020 hauissa valtionneuvoston asetuksen muutoksen voimaantultua. Mallin hakemiseen annetaan tarkempia ohjeita ja koulutusta vuoden 2020 hakujen yhteydessä.

Tukipäätöksien muutoksien yhteydessä järjestelmä pyytää valitsemaan henkilöstökustannusmallin. Valitkaa vaihtoehto ”Tosiasiallisiin kustannuksiin perustuva henkilöstökustannusmalli ”. Järjestelmä pyytää täyttämään Perustelut-kohdan. Siihen voi merkitä esim. viivan, eli perusteluja ei tarvitse täyttää. Kysyttäväksi tulee lisäksi kysymys palkkatietojen toimittamisesta. Kaikilla hankkeilla, joilla ei ole käytössä yksinkertaistettua mallia, vastaavat kohtaan N/A.

Malli ei ole vielä haettavissa AMIF-haussa. Myöskään käynnissä oleviin hankkeisiin ei voi muuttaa henkilöstökustannusmallia.