Ajankohtaista

Hallinnointiopasta on päivitetty

20.12.2018 14.31
Uutinen

Hallinnointioppaaseen on tehty muutama tärkeä päivitys.

Hallinnointiopasta on päivitetty seuraavilta osin:

  • 6.3 Henkilöstökustannukset: lomapalkkoihin ja -rahoihin liittyviä termejä on korjattu
  • 9 Viestintä: hankkeiden viestintäohjeet on uudistettu kokonaisuudessaan
  • 6.1 Yleiset edellytykset: on lisätty ohje mahdollisuudesta hakea kustannuksia loppumaksatushakemuksessa perustelluissa tapauksissa
  • 10.5 Kohderyhmän todentaminen ja raportointi: on tarkennettu ohjetta hankkeen toimintoihin osallistuneiden henkilöiden tietojen keräämisen ja säilyttämisen informoinnin osalta

Lataa päivitetty opas