Ajankohtaista

FI SV

EU:n AMIF-rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma hyväksytty

25.6.2015 15.29 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on tänään 25.6. hyväksynyt EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisen toimeenpano-ohjelman vuosille 2014–2020. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään, millä perusteella rahastosta myönnetään tukea erilaisille hankkeille.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita.

Sisäministeriö avaa AMIF-rahaston avoimen haun 26.6.2015 klo 12. Hakuaika päättyy 4.9.2015 ja tukipäätökset tehdään 31.12.2015 mennessä. Tukea voivat hakea esimerkiksi viranomaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, järjestöt ja yritykset. Koko ohjelmakauden aikana AMIF-rahastosta voidaan myöntää 23,48 miljoonaa euroa.

Perusrahoitusosuuden lisäksi AMIF-rahastoon sisältyy erillinen määräraha, jota maksetaan jäsenmaalle sen vastaanottamien uudelleen sijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella. Tämän rahoituksen arvioidaan olevan vuosina 2014–2015 yhteensä 20,65 miljoonaa euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen ohjelma komission hyväksyttäväksi

Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi esityksen EU:n sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF) koskevaksi kansalliseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2020. Rahastolle laaditaan myöhemmin kansallista ohjelmaa tarkentava toimeenpano-ohjelma.

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Yhteisen viisumipolitiikan ja ulkorajavalvonnan tukemiseen tähtääviin toimenpiteisiin on rahastossa Suomelle varattu 36,93 miljoonaa euroa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen ja kriisinhallinnan kehittämiseen Suomi saa rahastosta 15,68 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomelle myönnettäneen 360 000 euroa EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimassa yhteistyössä käytettävän partioveneen hankintaan.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250

Tarkemmat hakuohjeet:
EU:n sisäasioiden rahastot
www.youtube.com/sisaministerio