Ajankohtaista

EU:lta huomattava lisäraha Suomelle kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta

14.9.2017 17.10
Tiedote

Suomi saa EU:lta 8,72 miljoonaa euroa lisämäärärahaa kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisesta. Euroopan komissio on päättänyt suunnata merkittävästi lisää rahaa uudelleensijoittamiseen.

Lisämääräraha sisällytetään Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansalliseen ohjelmaan vuosille 2014–2020. Aiemmin Suomelle on AMIF-rahastosta osoitettu uudelleensijoittamisesta vuosille 2014-17 yhteensä jo noin 30 miljoonaa euroa.

Ohjelmaan nyt sisällytettävä lisämääräraha perustuu ajanjaksolla 9.12.2017–31.12.2018 Suomeen uudelleensijoitettavien kiintiöpakolaisten lukumäärään, jonka arvioidaan olevan yhteensä 920 henkilöä. Arviossa oletuksena on, että vuoden 2018 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. Lisäksi arvioon on laskettu mukaan 170 aiempien vuosien kiintiöissä valittua, maahan vielä saapumatta olevaa henkilöä.

Euroopan komissio maksaa uudelleensijoittamisohjelman määrärahaa perustuen vastaanotettujen uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärään. Rahaston kansallisen ohjelman kautta maksettava korvaus on 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa per henkilö.

AMIF-rahaston kansallisen ohjelman kautta rahoitetaan toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 029 5488263, [email protected]