Ajankohtaista

FI SV

Asetus sisäasioiden rahastoista voimaan 7.4.

2.4.2015 14.27 | Julkaistu suomeksi 10.2.2017 klo 6.36
Uutinen

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen sisäasioiden rahastoista. Asetuksella täsmennetään sisäasioiden rahastoista annettuun lakiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön sisältyviä sellaisia tuen myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja, jotka koskevat sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien 2014-2020 mukaisesti myönnettävää rahoitusta. Asetus tulee voimaan 7.4.2015.

Sisäasioiden rahastojen ohjelmakausi on 2014-2020. Suomen arvioidaan saavan noin 113 miljoonaa euroa rahastoista ohjelmakaudella.

Lisätietoja hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/sisaasioiden_eu-rahastot

Lisätietoja rahastoista:
www.eusa-rahastot.fi

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Liisa Sahanen, 0295 488 598
ylitarkastaja Sanna Virtanen, 0295 488 264