Ajankohtaista

AMIF-rahastosta uusille hankkeille noin kaksi miljoonaa euroa

4.7.2019 13.48
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahaston (AMIF) 29.3.2019 päättyneestä hausta rahoitetaan yhdeksää hanketta. Hankkeille myönnetään EU-tukea yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Hankkeet liittyvät vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmään, lailliseen maahanmuuttoon, paluuseen ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiseen.

EU-tukea myönnetään ilman huoltajaa olevien maahanmuuttajalasten edustajien koulutuksen kehittämiseen sekä turvapaikkapuhuttelujen tulkkausten laadunvalvonnan kehittämiseen. EU-tukea myönnetään myös turvapaikka- ja oleskelulupapäätösten laadun parantamista ja päätöksenteon yhtenäisyyden varmistamista koskevalle hankkeelle.

Laillisen maahanmuuton valmiuksien kehittämiseksi EU-tukea myönnetään hankkeelle, jonka tavoitteena on maahanmuuttoprosessin sujuvoittaminen ja tehostaminen viranomaisyhteistyötä kehittämällä erityisesti haastavimmissa edustustoissa.

Paluun osalta rahoitetaan mm. hanketta, jossa edistetään paluuneuvonnan ja viestinnän keinoin vastaanottopalvelujen piiriin kuulumattomien kolmansien maiden kansalaisten vapaaehtoisen paluuseen hakeutumista. EU-tukea saa myös hanke, jossa tarjotaan tukea ja koulutusta uudelleenkotoutumiseen ja toimeentulon mahdollisuuksiin Suomesta vapaaehtoisesti palaaville irakilaisille. Lisäksi EU-tukea myönnetään hankkeelle, jossa Suomen Irakin suurlähetystöön lähetetään paluuasiantuntija.

AMIF-rahaston erityismäärärahasta tukea saa hanke, jossa kehitetään kiintiövalintamatkaprosessien turvallisuutta sekä parannetaan matkoille osallistuvien henkilöiden valmiuksia turvallisuusnäkökulmasta. Erityismäärärahalla tuetaan lisäksi hanketta, jossa tuotetaan videopohjaista, psykoedukatiivista sekä mielenterveyttä seulovaa ja tukevaa materiaalia juuri maahan saapuneille tai saapumassa oleville pakolaisille

Rahoitettavat AMIF-hankkeet ja tuen määrä:

  • Tulppaani-hanke, Tulkkauksen laadun parantaminen, Maahanmuuttovirasto, 132 104,07 €
  • Osaava edustaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 103 000,00 €
  • Soveltamisohjeprosessin uudistamishanke - SOPU, Maahanmuuttovirasto, 149 034,66 €
  • RIO 2 - Kiertävä maahanmuuton asiantuntija, Maahanmuuttovirasto, 112 623,41 €
  • RETU - Mahdollisuutena vapaaehtoinen paluu, Maahanmuuttovirasto, 149 695,92 €
  • Tulevaisuuden polku, Laurea ammattikorkeakoulu, 166 287,05 €
  • Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX), Maahanmuuttovirasto, 300 000,00 €
  • Turpro - hanke (kiintiövalintamatkojen turvallisuusprosessien kehittämisen hanke), Maahanmuuttovirasto, 430 657,44 €
  • Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen (TUULI), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 497 359,83 €

AMIF-rahaston haussa jätettiin määräaikaan mennessä kaikkiaan 13 hakemusta. Yhteensä rahoitusta haettiin yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi valitut hankkeet saavat EU-tukea yhteensä 2 070 104,94 euroa.

Uudet AMIF-hankkeet

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]