Ajankohtaista

AMIF-rahaston uusi työkalu - idea- ja kumppanihaku

18.4.2017 15.33
Uutinen

Haastateltavana on AMIF-rahaston kotouttamis- ja paluuasioista vastaava ylitarkastaja Kristiina Mauriala.

Mistä ajatus ideahakuun lähti?

Erilaiset hakumallit ovat kyteneet mielessä jo pitkään, mutta viime syksynä ajatus ideahaun toteuttamisesta alkoi kipinöidä mielessä toden teolla.

Eri toimijoilta saamiemme kyselyjen perusteella oli nähtävissä, että tarpeet, ideat ja toimijat eivät löydä toisiaan ilman, että niiden kohtaamista varten tarjotaan työkaluja. Ideahaku onkin yksi monista kumppanuuksien edistämisen työkaluista. Muilla rahoittajilla tällaisia välineitä on hyödynnetty ahkerammin, nyt on meidänkin aika kokeilla.

Miten tämä eroaa tavallisesta hausta?

Ideahaun ja sitä seuraavan varsinaisen rahoituksen haun yhdistelmä on ikään kuin kevyt variaatio kaksivaiheisesta hausta. Tässä mallissa rahoittajalla on aktiivisempi rooli ideoiden ja kumppanuuksien fasilitaattorina. Me edistämme ideoiden ja kumppanien kohtaamista ja pyrimme tarjoamaan perusteellisempaa tukea hankesuunnittelussa.

Ideahaun käynnistyessä järjestettiin keväällä kolmen ELY-keskuksen kiertue, jossa rahastoja ja erityisesti ideahakua esiteltiin. Oli mukava päästä tapaamaan kasvotusten aluetoimijoita sekä potentiaalisia hanketoimijoita.

Mitä vinkkejä haluaisit antaa hakijoille?

Kehotan lähtemään rohkeasti liikkeelle. Vielä raakilevaiheessakin oleva ajatus kehittämistarpeesta ja tai -ideasta riittää osallistumiseen. Pääasia on, että sen saattaa ilmoille, jotta joku muu toimija voi siihen tarttua. Lisäksi rohkaisen suuntaamaan ajatukset oman laatikon ulkopuolelle ja haastamaan tavanomaiset tavat toteuttaa hankkeita. Pienen ja paikallisen sijaan tulisi ulottaa ajatukset avoimempaan, alueellisesti laajempaan ja strategisempaan lähestymistapaan. Myös yksittäisten kuntien tulisi voida katsoa omien hallinnollisten rakenteidensa yli ja luoda yhteistyötä. Kolmas tärkeä vinkkini on: aloita ajoissa.

Jos ideahakuun osallistuminen arveluttaa, mutta on aikeita osallistua syksyn kotoutumistoimien hakuun, kannattaa joka tapauksessa olla meihin hyvissä ajoin yhteydessä.

Mitä etua ideahausta on hakijalle?

Hankehallinnoinnin taakan jakaminen: sen sijaan, että valmistellaan ja hallinnoidaan viittä erillistä hanketta, saadaan yhdellä yhteisellä enemmän tehoa. Yhdessä tekemällä vältetään päällekkäisyyksiä ja saavutetaan laajempaa vaikuttavuutta. Yhdessä tekemällä syntyy enemmän. Konkreettinen hyöty on myös se, että idea- ja kumppanihakuun osallistuvat pääsevät kesäkuun hankesuunnittelutyöpajaan työstämän hankeaihioitaan ohjatusti. Syksyn kotoutumistoimien hakuun kannattaa ehdottomasti osallistua ideahaun kautta.

Millaisia odotuksia sinulla on haun suhteen?

Toivon, että saamme laajempia kokonaisuuksia syksyn haussa. Toivon myös, että muodostuvat kumppanuudet jäävät elämään.

Ota yhteyttä Kristiinaan sähköpostitse kristiina.mauriala(at)intermin.fi tai puhelimitse +358 29 548 8275.