Syksyn hakuaika ja -koulutukset on vahvistettu

21.6.2017 15.34
Uutinen

Hankehaku on avoinna 2.10.–3.11.2017. Hakukoulutuksia järjestetään Helsingissä 6.9.2017 ja verkkotilaisuutena 12.9.2017 Hakuklinikat järjestetään 10.–11.10.2017 Helsingissä.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet. Kotouttamistoimien osalta lokakuun haussa tuettavan hankkeen edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja. Tuettavien hankkeiden tulee myös edistää valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen kotouttamisstrategian toimeenpanoa. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden kansalaiset tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Sisäisen turvallisuuden rahastossa on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet. Listaus kussakin tavoitteessa jäljellä olevista varoista julkaistaan hakuilmoituksen yhteydessä.

Hakukoulutuksia järjestetään Helsingissä 6.9.2017 ja verkkotilaisuutena 12.9.2017.

Hakuklinikat järjestetään 10. ja 11.10.2017 Helsingissä, ilmoittautuminen viimeistään 6.10.