Suomi saa rajavalvonnan kehittämiseen lisärahaa ISF-rahastosta

10.9.2018 12.35
Tiedote

Sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen kansalliseen toimeenpano-ohjelmaan lisätään noin 6,1 miljoonan euron lisärahoitus, jonka Euroopan komissio on aiemmin tänä vuonna myöntänyt Suomelle. Lisärahoituksella on tarkoitus rahoittaa ulkorajoja koskevia hankkeita. Valtioneuvosto on hyväksynyt toimeenpano-ohjelman muuttamisen torstaina 6. syyskuuta.

Lisärahoituksesta noin puolet kohdennetaan rajavalvonnan kehittämiseen ja loput rajavalvontaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämiseen. Rahoituksella on esitetty hankittavaksi muun muassa partioajoneuvoja ja suojavälineitä rajanylityspaikkojen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä liikuteltavaa valvontavälineistöä.

Kokonaisuudessaan ISF-rahastosta rahoitetaan sisäistä turvallisuutta tukevia hankkeita Suomessa noin 75 miljoonalla eurolla. Rahaston ohjelmakausi on 2014–2020.

Lisärahoitusta Entry-Exit-rajanylitystietojärjestelmään

Lisäksi Suomi on saanut komissiolta noin 6,4 miljoonan euron lisärahoituksen sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseen ohjelmaan. Saatu lisäraha on korvamerkitty rajanylitystietojärjestelmän (Entry-Exit) aiheuttamiin kustannuksiin. Raha-asiainvaliokunta päätti lisärahoituksen kohdistamisesta rahaston kansalliseen ohjelmaan 6. syyskuuta.

Sisäisen turvallisuuden rahaston kansallinen toimeenpano perustuu kansalliseen ohjelmaan ja kansalliseen toimeenpano-ohjelmaan. Kansallisessa ohjelmassa linjataan yleisesti rahaston tavoitteista, jotka on sovittu yhdessä Euroopan komission kanssa. Kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa puolestaan tarkennetaan sitä, minkälaisia hankkeita rahastosta tuetaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Ville Similä, p. 029 5488279, [email protected]
erityisasiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]