Sisäasioiden EU-rahastojen avoimissa hauissa jaossa noin 44,5 miljoonaa euroa

2.10.2017 14.48
Tiedote

Sisäministeriö on avannut sisäasioiden EU-rahastojen haut 2.10.2017. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) on jaettavissa hankkeille ja toimintaan noin 29 miljoonaa euroa. Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) on jaettavissa hankkeille ja toimintaan noin 15,5 miljoonaa euroa.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) on jaettavissa hankkeille ja toimintaan noin 29 miljoonaa euroa

AMIF-rahaston haussa on haettavana noin 29 miljoonaa euroa. Perusrahoituksen osuus tästä on noin 10,5 miljoonaa euroa, uudelleensijoittamisen määrärahan osuus 13,9 miljoonaa euroa ja sisäisten siirtojen määrärahan osuus vähintään 4,6 miljoonaa euroa. Sisäisten siirtojen lopullinen jaettavana oleva määrä täsmentyy päätöshetkellä toteutuneiden sisäisten siirtojen perusteella.

Haussa myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja niiden alaisia kansallisia tavoitteita. Rahoitettavia erityistavoitteita ovat yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen, kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto, paluu, Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaaminen, kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen toimivuuden varmistaminen ja turvapaikkajärjestelmän toimivuuden tukeminen.

Kansallisesta tavoitteesta 2.2 (kotoutuminen) tuettavan hankkeen tulee perustua kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) on jaettavissa hankkeille ja toimintaan noin 15,5 miljoonaa euroa

Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeviin rahoitusvälineisiin.

Tässä haussa rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin tai toimintaan, jotka toteuttavat rahaston kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja erityistavoitteita ja niiden alaisia kansallisia tavoitteita. Rahoitettavia erityistavoitteita ovat yhteisen viisumipolitiikan tukeminen, rajavalvonta, operatiivinen tuki sekä riskit ja kriisit.

Erityistavoite 5 ja kansalliset tavoitteet 1.3, 2.5, 6.1 - 6.4 ja 6.7 sekä erityistoimi 2.7E eivät ole mukana haussa, koska niihin varattu rahoitus on jo jaettu kokonaisuudessaan aikaisemmissa hauissa tuetuille hankkeille tai niiden sisältö on ohjelmamuutosten kohteena.

Molemmat haut ovat avoinna 3.11.2017 klo 16.15 saakka.

Hakuilmoitukset ja hakumateriaalit

Lisätietoja:

ylitarkastajat Kristiina Mauriala, 0295 488275 ja Iikka Saunamäki, 0295 488267 (AMIF-rahasto)

erityisasiantuntija Sanna Virtanen, 0295 488300 ja ylitarkastaja Ville Similä 0295 488279 (ISF-rahasto)