Hyppää sisältöön

Idé- och partnerutlysning för integrationsåtgärder var en framgång

17.5.2017 17.22
Nyhet

AMIF-fondens idé- och partnerutlysning som ordnades för första gången väckte intresse – fram till utgången av tidsfristen inlämnades 25 idéer, av vilka 24 var på finska och 1 på svenska.

Största delen av idéerna kom från kommuner, men även utbildningsorganisationer och andra organisationer lämnade in idéer. Olika regioner var också väl representerade, eftersom idéer kom förutom från huvudstadsregionen även från flera andra regioner, inklusive Norra Savolax och Lappland. Idéerna var i linje med AMIF-fondens prioriterade områden, men det förekom också teman som lämpar sig bättre för andra fonder.

Idéutlysningen har fått en hel del positiv respons – från såväl projektaktörer som myndigheter och kommissionen. Nu fortsätter arbetet för att främja partnerskap. De som deltagit i idéupplysningen och andra som planerar integrationsprojekt uppmuntras till aktivitet för att främja partnerskap och regionalt heltäckande projekthelheter. Att projekt utgår från behov borde säkerställas med myndigheterna i den egna regionen. På listan över idéupplysningen finns kontaktuppgifter för dem som lämnat in idéer.

Den ansvariga myndigheten för AMIF går igenom mottagna idéer tillsammans med övriga fonder och integrationsexperter och ger respons på inlämnade idéer i maj–juni. I juni bearbetas idéerna till projektplaner i AMIF-evenemangets workshoppar. Den egentliga utlysningen av integrationsprojekt blir aktuell i oktober.

I utlysningen på hösten förutsätts projekt som beviljas stöd basera sig på partnerskap mellan aktörer inom den offentliga och tredje sektorn som arbetar med medborgare från tredjeländer och stärka nätverken mellan dem. Projekt som beviljas understöd ska också främja genomförandet av den nationella, regionala eller lokala integrationsstrategin. I synnerhet efterlyses projekt där medborgare från tredjeländer eller organisationer som representerar dem deltar i planeringen och genomförandet av åtgärderna.

Ytterligare information Kristiina Mauriala, kristiina.mauriala(at)intermin.fi eller tfn +358 29 548 8275

Ta del av idéerna