Ansökan om medel ur ISF-fonden inleds - cirka 4,2 miljoner euro kan sökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 11.34 | Publicerad på svenska 1.2.2021 kl. 11.38
Pressmeddelande
Bilden är dekorativ.

Inrikesministeriet öppnade en ansökningsomgång för fonden för inre säkerhet (ISF) den 1 februari 2021. I EU-stöd för projekt enligt fondens mål kan sökas cirka 4,2 miljoner euro. Ansökningsomgången pågår till den 31 mars 2021 kl. 16.15.

När det gäller kontrollen av unionens yttre gränser och viseringspolitiken (ISF-B) finansieras i huvudsak genomförandet av EU:s in- och utresesystem och systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias). Finansiering kan också sökas för utveckling av det nationella informationssystemet för viseringar, för att förnya gränskontrollutrustningen och för utveckling av gränsbevakningsteknik som utnyttjar obemannade luftfartyg.

När det gäller polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P) kan finansiering sökas för sammankoppling av nödcentralsdatasystemet, fältledningssystemet och lägesledningscentralerna som myndigheterna använder tillsammans. 
 Det finansieringsbelopp som är tillgängligt för de åtgärder som kan sökas anges i bilagan till utlysningen.

Ytterligare information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected] 

Ansökningsmaterial