Evenemanget Integration 2020 för samman integrationsfältet

Inrikesministeriet
18.11.2020 11.47
Nyhet
På bilden finns det text Integration 2020.

Det virtuella evenemanget Integration 2020 samlar aktörer inom integrationsfrämjande och mottagande av flyktingar 25–26.11.2020. Det riksomfattande stora integrationsevenemanget ordnas för andra gången och förhoppningen är att evenemanget ska bli ett permanent samarbetsforum på integrationsfältet.

Integration 2020 fortsätter det arbete som det första evenemanget Integration 2018 gjorde genom att främja stärkandet av partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och företagsvärlden. Över tusen deltagare har redan registrerat sig till evenemanget.

Evenemanget öppnas onsdagen 25.11.2020 med fem olika temaområden: samhällets mottaglighet och relationerna mellan befolkningsgrupperna, aktivitet och deltagande, hälsa och välbefinnande, kompetens och arbete samt ett effektivt inledande skede av integrationen och sektorsövergripande samarbete.

I onsdagens program lyfts bland annat fram kamrathandledning, MIPEX 2020-resultat (The Migrant Integration Policy Index), coronaepidemins effekter på invandrares välfärd och hälsa samt arbetsmarknadsintegration. Också årets flyktingkvinna Farhia Abdi och årets flyktingman Kordnejad Ebrahimi framträder på onsdag.

Torsdagen 26.11.2020 fortsätts med det gemensamma programmet Mot ett inklusivt samhälle. Att bygga upp ett inklusivt samhälle genom samarbete är det huvudsakliga målet för partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande som publiceras i programmet.

I Integration 2020 får man höra hur det partnerskapsprogram som samordnas av arbets- och näringsministeriet har förnyats och hur man kan anmäla sig till verksamheten. ”Gemensam faktor” i evenemangets keynote-tal presenteras av den prisbelönta filmproducenten Max Malka.

Man vill att Integration-evenemangen ska bli ett regelbundet samarbetsforum på integrationsfältet

För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Aktörerna har dock sällan möjlighet att samlas och bästa praxis kan inte spridas på mest effektiva möjliga sätt.

Planen är att de regelbundet återkommande Integration-evenemangen för sin del ska svara mot utmaningarna på det splittrade fältet. Organiseringsansvaret för evenemanget ska vara skiftande. 

"Avsikten är att Integration-evenemangen ska bli det viktigaste evenemanget för integration och partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande och som ordnas vartannat år. Vi önskar att i synnerhet kommunerna deltar som arrangörer av Integration-evenemanget i framtiden", berättar migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet (ANM).

Evenemanget Integration 2020 är en gemensam insats på integrationsfältet

I år samordnas ordnandet av evenemanget av arbets- och näringsministeriet i samarbete med inrikesministeriet, asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), STEA, Helsingfors stad och Monika-Naiset liitto ry. Ett stort antal andra aktörer, särskilt inom organisationssektorn, har deltagit i planeringen och genomförandet av evenemangets program. 

Registreringen till evenemanget har fortsatt tills den 19.11. kl. 14:00. Programändringar är möjliga fram till evenemanget. Eventuella ändringar uppdateras cirka en gång i veckan på evenemangets webbplats.

Ytterligare information:

Programmet Integration 2020 och registrering