AMIF-rahastosta uusille hankkeille noin 4,5 miljoonaa euroa

18.2.2019 14.28
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahaston (AMIF) 1.10.2018 päättyneen haun perusteella rahoitetaan 11 hanketta. Hankkeille myönnetään EU-tukea yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa.

Rahoitetut hankkeet tulevat toteuttamaan AMIF-rahaston tavoitteita liittyen yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään, kotoutumiseen, laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen valmiuksien kehittämiseen, paluuseen ja paluuyhteistyöhön sekä kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen.

Suurin osa rahoitettavista hankkeista liittyy kotoutumisen edistämiseen

Hakukierroksella rahoitettavaksi valituista hankkeista suurin osa liittyy kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien sekä kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Kolmansista maista saapuvien maahanmuuttajien kotoutumisen rahoituksellisia painopisteitä ovat osallisuuden lisääminen, heidän ja vastaanottavan yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen parantaminen sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

Kiintiöpakolaisten kotoutumisessa pyritään keskittymään ennen kaikkea mielenterveyden tukipalveluiden kehittämiseen. Palveluiden merkitys korostuu väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden pakolaisten tapauksessa.

Rahoitettavat AMIF-hankkeet:

 • Psyyke – hanke (vastaanottojärjestelmän henkilöstön mielenterveystyön osaamisen kehittäminen) - Maahanmuuttovirasto
 • YOUME - Mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana - Turun ammattikorkeakoulu Oy
 • Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan - valmennusmalli maahanmuuttajanaisten osallistamiseksi yhteiskunnalliseen toimintaan - Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Kotoa kotiin - Lahden ammattikorkeakoulu Oy
 • Löydä kotisi uudestaan Pohjois-Pohjanmaalta – Maaseutumaisten kuntien alkuvaiheen maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen malli - Pudasjärven kaupunki
 • Kotoutumisentukena - Uudenmaan ELY-keskus
 • Opiskele itseksesi ja kertaa oppimiasi ulkomaalaisasioita (LYRIA) - Maahanmuuttovirasto
 • Maasta poistamistoimenpiteiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen - MAPPI - Poliisihallitus
 • Palautusten valvonnan vaikuttavuus - Yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • LANU - Kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutus - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

AMIF-rahaston haussa jätettiin määräaikaan mennessä kaikkiaan 26 hakemusta. Yhteensä rahoitusta haettiin 9 319 337,23 euroa. Rahoitettavaksi valitut hankkeet saavat EU-tukea yhteensä 4 514 469,41 euroa.

Lisätietoa uusista hankkeista

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (25.2. alkaen)

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 268, [email protected]