AMIF-rahastosta laaja haku alkusyksystä

11.6.2018 15.18
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku on avoinna 27.8. - 1.10.2018. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 5 miljoonaa euroa lähes kaikissa ohjelman tavoitteissa turvapaikka- ja vastaanottomenettelyiden kehittämisestä kotouttamiseen sekä vapaaehtoisen paluun tukitoimiin.

Uudelleensijoittamismenettelyyn kohdistetuista erillismäärärahoista avataan haettavaksi kaksi kansallista tavoitetta liittyen viranomaismenettelyiden kehittämiseen sekä eräiden pakolaisten kotoutumisen kannalta kriittisten erityispalveluiden tarjoamiseen.

Kotoutumisen kansalliseen tavoitteeseen (2.2) ei liity syksyn haussa erityisiä painotuksia, mutta rahaston kevään 2018 tarvekartoituskyselyssä nousi esiin tiettyjä tarpeita, joihin hanketoimintaa toivotaan suunnattavan.

Erityisesti halutaan edistää kolmansien maiden kansalaisten osallisuutta ja kohtaamista kantaväestön kanssa kannustamalla maahanmuuttajia entistä aktiivisemmin mukaan kantasuomalaisille jo tarjolla oleviin toimintoihin.

Lisäksi halutaan edistää etsivää työtä sekä kehittää palveluita, joissa maahanmuuttajat toimivat mentoreina toisille maahanmuuttaneille. Kolmansien maiden kansalaisten ja heidän yhteisöjensä roolia kokemusasiantuntijoina sekä vertaisina halutaan vahvistaa. Monipuolisemman kielikoulutustarjonnan sekä omakielisen alkuvaiheen neuvonnan kehittämistä on myös toivottu.

Kotouttamistoimenpiteissä tulisi tarkentaa kunnan, valtion, järjestöjen ja oppilaitosten roolia vahvistaen samalla kokonaisvaltaisesti kotoutumista tukevien palveluiden koordinointia ja palvelukokonaisuuksien systemaattista rakentamista. Yhteisöjen kykyä ottaa vastaan uusia tulijoita toivotaan vahvistettavan.

Sisäministeriö järjestää hakuun liittyviä koulutustilaisuuksia usealla eri paikkakunnalla elokuun loppupuolella. Lisätietoa tilaisuuksista löytyy rahastojen verkkosivuilta myöhemmin. Syksyn hakukierroksella tuettavaksi valittavien hankkeiden ja toiminnan tukipäätökset laaditaan 31.1.2019 mennessä.

Haussa avoinna olevat kansalliset tavoitteet ja niissä olevat varat eritellään tarkemmin haun avautumisen yhteydessä julkaistavassa hakuilmoituksessa.

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (kotouttaminen ja paluu)
  • erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]i (turvapaikka, vastaanotto ja uudelleensijoittaminen)