AMIF-rahaston maaliskuun hausta ja syksyn 2018 haun aikataulusta

23.4.2018 14.49
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maaliskuussa 2018 avoinna ollut haku kohdistui uudelleensijoittamisen eli kiintiöpakolaisten vastaanoton menettelyiden tehostamiseen. Seuraava koko rahaston kattava avoin haku on suunniteltu järjestettäväksi syyskuussa.

Maaliskuun haussa oli haettavana yhteensä noin 7 miljoonaa euroa ohjelman tavoiteosioista, jotka kohdistuvat kiintiöpakolaisille ennen Suomeen tuloa järjestettävään valmennukseen sekä pakolaisten kuntapaikkojen saatavuuden varmistamiseen.

Hakukierroksella hakemuksen jättivät Maahanmuuttovirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö. "Uudelleensijoittamisen määrärahalla toteutettavat toimet kohdistuvat usein viranomaismenettelyiden kehittämiseen, mikä käytännössä rajaa mahdollisten hakijoiden joukkoa" toteaa ylitarkastaja Iikka Saunamäki sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksiköstä. "Syksyn haussa on tarkoituksena avata hakuun kaikki rahasto-ohjelman tavoitteet, joten hakemuksia odotetaan ja toivotaan laajasti niin viranomaisilta, kuntatoimijoilta kuin järjestöiltäkin."

Syyskuuksi suunnitellun haun tarkka ajankohta, haettavana olevan tuen määrä sekä kansallisiin tavoitteisiin mahdollisesti liittyvät painotukset ilmoitetaan kesäkuun alkuun mennessä. Hakuun liittyviä tilaisuuksia tullaan järjestämään elo-syyskuussa. Myös näistä tilaisuuksista tiedotetaan muun hakuun liittyvän viestinnän yhteydessä.