Käynnissä olevat haut

Haku 2017B lokakuussa

Tuen hakemiseksi perehdy hyvin rahaston toimeenpano-ohjelmaan, hakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen sekä tuen saajan ohjeisiin. Laadi ja lähetä hakemus sähköisesti EUSA-järjestelmässä. 

Yhteydenotot: eusa(at)intermin.fi

AMIF hankehakuaineisto 2017A

AMIF hakuilmoitus 

AMIF toimeenpano-ohjelma

AMIF hakijan opas 

AMIF virallinen hakulomake (excel)

EUSA rahoitussitoumuslomake (word)

EUSA-järjestelmän opas 

EUSA-järjestelmä

ISF hankehakuaineisto 2017A

ISF hakuilmoitus 

ISF hakuilmoituksen liite 

ISF toimeenpano-ohjelma 

ISF hakijan opas 

ISF virallinen hakulomake (excel)

ISF virallinen hakuomake, operatiivinen tuki (excel)

EUSA rahoitussitoumuslomake (word)

EUSA-järjestelmän opas

EUSA-järjestelmä