Rahastojen arvioinnit

Rahastoille laaditaan väliarviointi ja loppuarviointi. Väliarvioint itehdään vuonna 2017. Loppuarviointi puolestaan laaditaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Julkaisemme uutisia väliarvioinnin etenemistä ja arviointikertomuksen näillä sivuilla.